HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC SỨC KHỎE – AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG

HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC SỨC KHỎE – AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh môi trường cũng như bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong công tác HSE, ngày 13 và 14 tháng 7/2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng DINCO đã tổ chức buổi huấn luyện công tác sức khỏe – an toàn – môi trường cho toàn thể cán bộ nhân viên.

“Không đảm bảo an toàn – vệ sinh nơi làm việc là tước đoạt quyền lợi của người lao động, để xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc là một tội ác”. Lời khai mạc của Ông Lê Trường Kỹ – Tổng giám đốc đã một lần nữa khẳng định công tác HSE luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của DINCO.

Được hướng dẫn bởi chuyên gia đầu ngành với hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác HSE, khóa học đã cung cấp kiến thức pháp luật về trách nhiệm của từng vị trí trong Ban Chỉ huy Công trường đồng thời truyền đạt những bài học thực tế về xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.